Juul & Svane ApS
Grønnevej 12
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf. +45 3536 6000
Fax +45 3536 6068
info@juul-svane.com
 
Forside
Projekt vand er sundt
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejdspartnere
Nyheder
Ledige stillinger
Kontakt
 
UK
English version
 
D
German version
 
Om vand

Vand er forudsætning for alt liv på jorden
Selv om vi i Danmark har masser af vand i undergrunden, er det rene drikkevand ikke længere nogen selvfølge. Udviklingen har medført at i større bymæssige områder er der vandmangel, og samtidigt er vandet i undergrunden allerede forurenet i en række områder.

Det faktum stiller krav til, at vi beskytter det danske drikkevand, forebygger forurening og at vi ikke forbruger mere, end det er nødvendigt. Overdrevent indvinding kan bevirke at vandkvaliteten forringes.

Fremtidens rene vand afhænger af vores håndtering af de nuværende ressourcer. Vidste du f.eks. at hver dansker bruger ca. 150 liter vand om dagen? - til rengøring, personlig hygiejne, madlavning m.v.

Vand fra hanen - vand på flaske
I dag køber mange vand på flasker. Kvaliteten er høj men ikke nødvendigvis bedre end vandet fra hanerne. Flaskevand kan deles op i 3 kategorier: Mineralvand, kildevand og andet emballeret vand. De to første skal stamme fra en underjordisk kilde. Af de 3 typer vand er den, der adskiller sig mest fra vandhanevand, mineralvand p.g.a. det høje indhold af mineraler og den bløde smag.

Vandhanevandet har dog mineraler nok til at dække vores behov. Alt vand i Danmark er underlagt en skrap kontrol. Grænseværdierne er sat langt under værdien for, at vandet er sundhedsskadeligt. Forekommer der overskridelser af grænseværdier, medfører det at embedslægen tilkaldes, og en midlertidig og eventuelt senere en permanent lukning af - hvis nye prøver ikke viser tilfredsstillende resultater. Derimod kan der være en risiko ved flaskevand, da bakterier kan formere sig, hvis beholderen ikke tømmes i løbet af et par dage. Dette kan være et problem ved de opstillede kildevandsbeholdere, som f.eks. mange arbejdspladser har opstillet.